რას ვაკეთებთ

ინფორმაციული საზოგადოების განვითარების ინსტიტუტი

ISDI - ინფორმაციული საზოგადოების განვითარების ინსტიტუტი მიზნად
ისახავს უპასუხოს თანამედროვე მსოფლიოში მიმდინარე გლობალურ ტრანსფორმაციებს, რომლის განმსაზღვრელ ერთ-ერთ ფაქტორს
ინფორმაციულ საზოგადოებაზე გადასვლა წარმოადგენს.
ISDI Network

პარტნიორები

საქმიანობა

მიზანი განვითარების ხელშეწყობაა

ინფორმაციული საზოგადოების განვითარების ინსტუტუტის საქმიანობა საზოგადოების ციფრული ცნობიერების ამაღლებასა და მტკიცებულებებბით გამყარებული კვლევების განხორციეკებაა.

მეტი დეტალი

კვლევები

ქართული რეალობისთვის აქტუალური კვლევები

ახალგაზრდების მხარდაჭერა

სტუდენტების მხარდაჭერა კომპეტენციის გღრმავებასა და ციფრული ტრანზციის პროცესში ჩართულობის ხელის შეწყობა.

დისკუსიები

საუბრები აქტუალურ თემებზე საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან და პოლიტიკის ლიდერებთან.

რეიტინგები

სახელმწიფო და კერძო დაწესებულებების საქმიანობის ინდექსები და რეიტინგები.

რესურსები

ვქმნით ღია რესურსები

ვაქვყენებთ ღია რესურსებს, ეს ეხება როგორც კვლევებს, ასევე ჩვენი ეგიდით გამოცემულ ნაშრომებსა და ანგარიშებს.

3

ნაშრომი

2

კვლევა

2

პროექტი

ღონისძიებები

ინფორმაციული საზოგადოების დღე

ინფორმაციული საზოგადოების განვითარების ინსტიტუტი ყოველწლიურად აღნიშნავს ტელეკომუნიკაციებისა და ინფორმაციული საზოგადოების საერთაშორისო დღეს, რომელიც 17 მაისს იმართება.

კონფერენცია

ღონისძიების აღსანიშნავად იმართება კონფერენცია.

დისკუსია

ასევე დისკუსიები ინფორმაციული საზოგადოების თემების გარშემო.

ნაშრომი

ღონისძიებისთვის მიძღვნილი საკონფერენციო მასალები გამოიცემა.

პროექტები

განხორციელებული პროექტები

გასული წლების მანძილზე რამდენიმე პროექტი განვახორციელეთ. პროექტები ძირითადად მოიცავს კონკურებს, კვლევებსა და ღია რესურსებისადმი წვდომის ზრდას.

Get an overview

Explore all products

Latest News

ინფორმაციული საზოგადოების განვითარების ინსტიტუტი - ციფრულში და მიღმა!

Contact Us

ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.